એનપીએસીકે

પારદર્શક ટેપ્સ કેપ્સ ઇલેક્ટ્રિક ઇન્સ્યુલેશન પીવીસી ટૂલ્સ માટે સંકોચન ટનલવાળા લેબલ અરજદાર સ્લીવ લેબલર સાધનોને સંકોચો

ખેર »  ઉત્પાદનો »  લેબલિંગ મશીન »  પારદર્શક ટેપ્સ કેપ્સ ઇલેક્ટ્રિક ઇન્સ્યુલેશન પીવીસી ટૂલ્સ માટે સંકોચન ટનલવાળા લેબલ અરજદાર સ્લીવ લેબલર સાધનોને સંકોચો

સંકોચો ટનલ સાથે લેબલ્સ એપ્લિકેશન કરનાર સ્લીવ લેબલર ઉપકરણોને સંકોચો

વર્ણન


Automatic Sleeve labeling machine for tape (YX-SL200)Suitable applications: For label insertion on containers of sundries, foods (beverages, dairy products, tape and wine), medicines, and industrial products.

સંકોચો ટનલ સાથે લેબલ્સ એપ્લિકેશન કરનાર સ્લીવ લેબલર ઉપકરણોને સંકોચો

Application of tapes shrink packing machine is suitable for packing tapes, bottled water,foods ect.
Feature of sleeve labeling machines
1.Total machine made of stainless steel favors against water and rust;
2.Adjustable cutter pan equipes with double-face blade which is long service life by uniquely whirly cutting;
3.Single positioning center pillar achieves more stable label feeding;
4.Label positioning group makes labeling more percision;
5.Touch control system , friendly operation.
6. Optional independent feeding and labeling system make operation easier and cost lower.
7. It adopts PLC programmable system,imported servo motor,servo driver,frequency converter and sensor ect. ,which make labeling accurate,fast and stable.
Technical Parameter of transparent tapes sleeve labeling machine automatic glue adhesive labeller

shrinking equipment etiquetado manga máquina automática Model npack-SL200:

સંકોચો ટનલ સાથે લેબલ્સ એપ્લિકેશન કરનાર સ્લીવ લેબલર ઉપકરણોને સંકોચો

Power Source AC220V 50Hz/60 Hz
Label O.D. (mm) ¢80-200
Label speed (pcs/min) 50-80
Label Temp. 30°C—180°C
Label Thickness(mm) 0.033-0.15
Air Pressure(Kg/cm2) ) 5
Label Material PE
Machine Dimension(mm) L6500×W1200×H2150
Machine Weight(Kg) 400KG

Parts list of Shrink sleeve labeling machine model npack-SL200

Work unitવસ્તુમોડેલના       બ્રાન્ડorgin
Cutter head unitAC motor5IK90GU-CF-25KB1તાઇવાન
Clean-downAC motor5IK120A-CF1ZDતાઇવાન
Material supplyAC motorRV50-20K-1801ZDતાઇવાન
 Frequency converterATV12H018M21schneiderફ્રાન્સ
 optical sensorsCX-4211Panasonnicજાપાન
Bottle carryingAC motor5IK90GN-SF-5GN7.5K1ZDતાઇવાન
 Frequency converterATV12H018M21schneiderફ્રાન્સ
Bottle separationAC motor5IK90GN-SF-5GN0.75K1ZDતાઇવાન
 Frequency converterATV12H018M21schneiderફ્રાન્સ
Hairbrush unitAC motor4IK25GN-C-4GN3K2ZDતાઇવાન
Cutter head unitસર્વો મોટરBCH0801*1*1C 400W1schneiderફ્રાન્સ
 Sevro driverLXM23CU04M3X 400W1schneiderફ્રાન્સ
 Mini optical sensorsPM-L442Panasonnicજાપાન
Driving unitDriver servo motorBCH0801*1*1C   400W1schneiderફ્રાન્સ
 Driver servo driverLXM23CU04M3X     400W1schneiderફ્રાન્સ
Electric eye unitHigh speed fiber sensorFX-3011Panasonnicજાપાન
Electric eye for bottle monitorfiber sensorCX-4421Panasonnicજાપાન
Conveyor unitFrequency converterATV12H075M21schneiderફ્રાન્સ
electrical cabinets
 પી.એલ.સી.DF-MX-1005-9A1ઓમરોનજાપાન
 Touce screenMT6070IR   7.0’1weinviewતાઇવાન
 Swith powerABL2REM24020H1schneiderફ્રાન્સ
 contactorD1810   25A2schneiderફ્રાન્સ

Drawing&details of sleeve labeling machine automatic model npack-SL200 shrink labeller for transparent

સંકોચો ટનલ સાથે લેબલ્સ એપ્લિકેશન કરનાર સ્લીવ લેબલર ઉપકરણોને સંકોચો

સંકોચો ટનલ સાથે લેબલ્સ એપ્લિકેશન કરનાર સ્લીવ લેબલર ઉપકરણોને સંકોચો

સંકોચો ટનલ સાથે લેબલ્સ એપ્લિકેશન કરનાર સ્લીવ લેબલર ઉપકરણોને સંકોચો

Clear details for automatic tapes transparent adhesive shrink labeling machine:

સંકોચો ટનલ સાથે લેબલ્સ એપ્લિકેશન કરનાર સ્લીવ લેબલર ઉપકરણોને સંકોચો

સંકોચો ટનલ સાથે લેબલ્સ એપ્લિકેશન કરનાર સ્લીવ લેબલર ઉપકરણોને સંકોચો સંકોચો ટનલ સાથે લેબલ્સ એપ્લિકેશન કરનાર સ્લીવ લેબલર ઉપકરણોને સંકોચો

સંકોચો ટનલ સાથે લેબલ્સ એપ્લિકેશન કરનાર સ્લીવ લેબલર ઉપકરણોને સંકોચો


Machines with automatic tapes feeding bowl high speed model npack-SL200A

Shrink Labels Applicator Sleeve labeller equipment with shrinkage tunnel111


 

સંબંધિત વસ્તુઓ